Càrrecs

Equip directiu

JARDÍ SERRES, Jordi DIRECTOR
PEDRET PANISELLO, Sergi CAP D’ESTUDIS
RAMOS SOLÉ, Alba SECRETARIA
GÓMEZ DÍAZ, Jorge COORDINADOR PEDAGÒGIC
PAPIÓ AZNAR, Francesc ADMINISTRADOR

Càrrecs de coordinació

REYES BARRERA, María COORDINADORA RISCOS LABORALS
FRANQUET DEL REY, Xavier COORDINADOR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I CONCURSOS
PUJOL SÁENZ, Carles CAP DEPARTAMENT D’HOTELERIA I TURISME ( CUINA)
FRAGO TORRES, Jordi COORDINADOR INFORMÀTICA (TIC)
INFANTES OLLÉ, David COORDINADOR SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT
LAHERA LOREDO, Asier CAP DEPARTAMENT INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
BELVIS MARTÍNEZ, María COORDINADORA  MOBILITAT
PARÍS COLUBÍ, Ferran CAP DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES
ORTEGA MORENO, Manuel CAP DEPARTAMENT DE FOL
MONCUSÍ RAMOS, Judit T.T. ESCOLA VERDA
SÁENZ de PABLO ORTIZ  CICUENDEZ, Paloma CAP SEMINARI DE SERVEIS
SANABRA SEGARRA, Meritxell COORDINADORA QUALITAT
TORRES GALLEGO, Lourdes CAP SEMINARI DE TURISME/ COORDINADORA INNOVA FP
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia COORDINADORA FCT/BORSA TREBALL/
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard COORDINADOR DE MANTENIMENT
LOZANO MONTERRUBIO, Marc COMMUNITY MANAGER
PLANAS BASELGA,Mireia COORDINADORA EMPRENEDORIA
LÓPEZ BESORA, Mercè COORDINADORA DUAL

Coordinacions de projectes

Comissió INNOVA Fp

TORRES GALLEGO, Lourdes Coordinació INNOVA Fp ( Dept  Turisme )
JARDÍ SERRES, Jordi Director
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
MARTÍNEZ JIMENEZ, Ricard Membre comissió INNOVA Fp ( Dep Pastisseria i Cuina )
ROSANES SARRÀ, Pilar Membre comissió INNOVA Fp ( Dept  Ll. ESTRANGERES
MORALES ARRANZ, Elies Membre comissió INNOVA Fp ( Dept Serveis )
PEDRET PANISELLO, Sergi Cap d’estudis /Membre comissió INNOVA Fp ( Ind. Alim)

Tutors

CODI GRUP TUTOR/A
HT10+HT30 CIG+SDR  1 A FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu
HT10+HT30 CIG+SDR  1 B BAREA SEBASTIÀ, Noé
HT10+HT30 CIG+SDR  1 C MADRIÀ GARRIGA, Vidal
HT10+HT30 CIG+SDR  2 A MORALES ARRANZ, Elias
HT10+HT30 CIG+SDR  2 B MANCHEÑO GUTIERREZ, Vicente
HT10+HT30 CiG+SDR  2 C DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
HT10+HT30 CIG+SDR  3 A ESTIVILL VALLÈS , Enric
HT10+HT30 CIG+SDR  3 B INFANTES OLLÉ , Xavier
IA10 EPA 1 CROS BARENYS, Gerard
IA10 EPA 2 CROS BARENYS, Gerard
IA60 FPC 1 SOLER PONT, Roger
IA60 FPC 2 VILELLA CUADRADA, Assumpció
HTD0 DIRCUI 1 MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
HTD0 DIRCUI 2 PLANAS BASELGA, Mireia
HTB0 GAT 1 ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
HTB0 GAT 2 COLOMA PENELLA, Anna
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 1 ROSANES SARRÀ, M.Pilar
HTF0 GUIA, INF. ASSIS. TUR. 2 SANS BARBERÀ,  Encarna
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 1 PEREA LÓPEZ, Germán
HTF1 GUIA,INF.ASSIS.TUR.ANIM 2 BELVIS MARTÍNEZ, María
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 1 GRIJALBO VERDERAS, Anna
HTA0 AGÈNCIA VIATGES I GEST. 2 LÓPEZ BESORA, Mercè

Equips docents

Equips docents 2018-2019

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.                      

1r. A

TUTOR FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu
BIOSCA LÓPEZ, Josep
GRIJALBO VERDERAS, Anna
MONCUSÍ RAMOS, Judit
FRAGO TORRES, Jordi
PLANS BASELGA, Mireia
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
ESTIVILL VALLÉS , Enric
PUJOL SÁENZ, Carles
MADRIÀ GARRIGA, Vidal
DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. B

TUTOR BAREA SEBASTIÀ, Noé
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ESTIVILL VALLÉS , Enric
FRAGO TORRES, Jordi
PLANAS BASELGA, Mireia
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
BIOSCA LÓPEZ, Josep
FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu
PUJOL SÁENZ, Carles
MADRIÀ GARRIGA, Vidal
MORALES ARRANZ, Elies
MONCUSÍ RAMOS, Judit

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

1r. C

TUTOR MADRIÀ GARRIGA, Vidal
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
GRIJALBO VERDERAS, Anna
FRAGO TORRES, Jordi
PLANAS BASELGA, Mireia
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
PUJOL SÁENZ, Carles
REYES BARRERA, Maria
MADRIÀ GARRIGA, Vidal
DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa
FABREGAT BELTRAN, Joan Andreu
REYES BARRERA, María

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. A

TUTOR MORALES ARRANZ, Elies
ORTEGA MORENO, Manuel
REYES BARRERA, María
ESTIVILL VALLÉS, Enric
MORALES ARRANZ, Elies
SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma
RODRÍGUEZ FERRÉ, Joaquim
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
BONET FARRAN, Marta
FRANQUET DEL REY, Xavier

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. B

TUTOR MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
BONET FARRAN, Marta
ORTEGA MORENO, Manuel
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
REYES BARRERA, María
PARÍS COLUBÍ, Ferran
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma
MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
FRANQUET DEL REY, Xavier
ESTIVILL VALLÉS, Enric

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

2n. C

TUTORA DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
BONET FARRAN, Marta
REYES BARRERA, María
ESTIVILL VALLÉS, Enric
LOZANO MONTERRUBIO, Marc
BIOSCA LÓPEZ, Josep
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
SÁENZ de PABLO ORTIZ, Paloma
MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
FRANQUET DEL REY, Xavier

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. A

TUTOR ESTIVILL VALLÉS, Enric
SOLER PONT, Roger
FRANQUET DEL REY, Xavier
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
ESTIVILL VALLÉS, Enric
LAHERA LOREDO, Asier
BAREA SEBASTIÀ, Noé
DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa
MANCHEÑO GUTIÉRREZ, Vicente

CFPM

HT10+HT30

DECT. CUINA I GAST. + SERVEIS DE REST.

3r. B

TUTOR INFANTES OLLÉ, Xavier
FUSTÉ SALVADÓ, Montserrat
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
INFANTES OLLÉ, Xavier
BIOSCA LÓPEZ, Josep
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricard
MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
DOMÍNGUEZ VADILLO, Pepa
 LAHERA LOREDO, Asier

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

1r.

TUTOR CROS BARENYS, Gerard
FRAGO TORRES, Jordi
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
MONCUSÍ RAMOS, Judit
GÓMEZ DÍAZ, Jorge
CROS BARENYS, Gerard
COLOMA PENELLA, Anna María

CFPM

IA10

ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

2n.

TUTOR CROS BARENYS, Gerard
GRIJALBO VERDERAS, Anna
FRAGO TORRES, Jordi
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
RAMOS SOLÉ, M. Alba
CROS BARENYS, Gerard

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

1r.

TUTOR SOLER PONT, Roger
ORTEGA MORENO, Manuel
PEDRET PANISELLO, Sergi
SOLER PONT, Roger
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricardo
RODRÍGUEZ BURGOS, Pilar
RAMOS SOLÉ, M. Alba
MONCUSÍ RAMOS, Judit
VILELLA CUADRADA, Assumpció

CFPM

IA60

FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA

2n.

TUTORA VILELLA CUADRADA, Assumpció
ROSANES SARRÀ, M.Pilar
ORTEGA MANUEL, Manolo
VILELLA CUADRADA, Assumpció
MARTÍNEZ JIMÉNEZ, Ricardo
LAHERA LOREDO, Asier
BONET FARRAN, Marta

CFPS

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

1r.

TUTORA GRIJALBO VERDERAS, Anna
GRIJALBO VERDERAS, Anna
COLOMA PENELLA, Anna María
TORRES GALLEGO, Lourdes
LÓPEZ BESORA, Mercè
PARÍS COLUBÍ, Ferran
SANS BARBERÀ, Encarna
SANABRA SEGARRA, Meritxell
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia

CFPS

HTA0

AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ ESDEVENIMENTS

2n.

TUTORA LÓPEZ BESORA, Mercè
SANABRA SEGARRA, Meritxell
TORRES GALLEGO, Lourdes
LÓPEZ BESORA, Mercè
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
BELVIS MARTÍNEZ, María
GRIJALBO VERDERAS,, Anna
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
COLOMA PENELLA, Anna María

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

1r.

TUTOR MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
PAPIÓ AZNAR, Francesc
BONET FARRAN, Marta
GRIJALBO VERDERAS, Anna
ORTEGA MORENO, Manuel
MARTÍNEZ BORDERA, Guillermo
PEDRET PANISELLO, Sergi
SOLER PONT, Roger
NIÑEROLA MONTSERRAT, Roser
JARDÍ SERRES, Jordi
BAREA SEBASTIÀ, Noé
FRAGO TORRES, Jordi

CFPS

HTD0

DIRECCIÓ DE CUINA

2n.

TUTORA PLANAS BASELGA, Mireia
PAPIÓ AZNAR, Francesc
GRIJALBO VERDERAS, Anna
VIDAL CASTELLVÍ, Natalia
LOZANO MONTERRUBIO, Marc
PLANAS BASELGA, Mireia

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

1r.

TUTOR ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
BONET FARRAN, Marta
ORTEGA MORENO, Manuel
ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
PAPIÓ ORTONEDA, M. Carme
PARÍS COLUBÍ, Ferran
SANABRA SEGARRA, Meritxell

CFPS

HTB0

GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

2n.

TUTORA COLOMA PENELLA, Anna María
PAPIÓ AZNAR, Francesc
BONET FARRAN, Marta
PARÍS COLUBÍ, Ferran
COLOMA PENELLA, Anna María
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
SANABRA SEGARRA, Meritxell
BELVIS MARTÍNEZ, María
LÓPEZ BESORA, Mercè

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

1r.

TUTORA ROSANES SARRÀ, M. Pilar
PARÍS COLUBÍ, Ferran
ARAGONÈS PASCUAL, Ricard
COLOMA PENELLA, Anna María
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
SANS BARBERÀ, Encarna
LÓPEZ BESORA, Mercè
ROSANES SARRÀ, M. Pilar

CFPS

HTF0

GUIA, INF. I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

2n.

TUTORA SANS BARBERÀ, Encarna
PLANAS BASELGA, Mireia
PARÍS COLUBÍ, Ferran
VIDAL CASTELLVÍ, Natalia
TORRES GALLEGO, Lourdes
SANS BARBERÀ, Encarna
ROSANES SARRÀ, M. Pilar

CFPS

HTF1

GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR

1r.

TUTOR PEREA LÓPEZ, German
ROSANES SARRÀ, M. Pilar
PEREA LÓPEZ, German
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ , M. Eugènia
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
GARCÍA PIÑOL, Rosa Mari
TORRES GALLEGO, Lourdes
BELVIS MARTÍNEZ, María
SANABRA SEGARRA, Meritxell

CFPS

HTF1

GUIA, INF. I ASSIS.TUR./ ANIMADOR

2n.

TUTORA BELVIS MARTÍNEZ, María
PLANAS BASELGA, Mireia
VIDAL CASTELLVÍ, Natàlia
DIÉGUEZ MARTOS, Yolanda
GARCÍA PIÑOL, Rosa Mari
LÓPEZ BESORA, Mercè
PEREA LÓPEZ, German
ROSANES SARRÀ, M. Pilar

P.A.S

Personal Administració i Serveis

ANDREU PIJOAN, Cristina AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BENAIGES ESPOLET, Pepita SUBALTERNA
ESPIGARES ALONSO, Magdalena SUBALTERNA
LOBA ROSICH, Montserrat/ Herlinda Alcaine AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Grups

CICLE CODI DENOMINACIÓ CURS
LOE
CFPM IA 60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 1r.
CFPM IA60 FORNERIA,PASTISSERIA I CONFITERIA 2n.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 1r.
CFPM IA 10 ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS 2n.
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 1r. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. B
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 2n. C
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. A
CFPM HT10+HT30 DECT* CIG+SDR 3r. B
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 1r.
CFPS HTA 0 AGÈNCIES VIATGE I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 2n.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 1r.
CFPS HTB 0 GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS 2n.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 1r.
CFPS HTF 0 GUIA,INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA 2n.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 1r.
CFPS HTF 1 GUIA,INF. I ASSIST. TUR./ ANIMADOR TUR. 2n.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 1r.
CFPS HTD 0 DIRECCIÓ DE CUINA 2n.

* DECT HT10+HT30: DISTRIBUCIÓ EXTRAORDINARIA CONJUNTA TEMPORAL, CUINA I GASTRONOMIA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ FAMÍLIES PROFESSIONALS * IA: INDÚSTRIES ALIMENTARIES * HT: HOTELERIA I TURISME